Zoeken

Lespakketten

Oost, west, thuis best

Wonen

kompas, magnetisme, windrichting, Columbus, woonplaats, provincies

Waar je je bevindt op aarde kan je op verschillende manieren achterhalen. Columbus probeerde nieuwe handelsroutes te vinden en kwam zo per ongeluk in Amerika terecht. Om te bepalen waar hij was, keek hij naar de sterren en gebruikte een kompas.
Om te ontdekken hoe een kompas werkt, maken de leerlingen er zelf één. Zo leren ze ook de windrichtingen kennen. Wonen ze zelf ten noorden, oosten, zuiden of westen van de school?

download lespakket

Doeblad-les45 Doeblad-les45b Doeblad-les45c Doeblad-les45d

Bekijk media op digibord