Zoeken

Lespakketten

Wat is tijd?

Tijd

tijd, meetinstrument, zandloper, klok

Op aarde is het niet overal tegelijkertijd dag en nacht. Ook is het niet overal even laat. Om niet in de war te raken hebben de mensen afspraken over tijd gemaakt en meten ze die met instrumenten. De leerlingen maken in deze les een eigen tijdsinstrument(zandloper)om de tijd te kunnen bepalen.

download lespakket

Doeblad-les50 Doeblad-les50b Doeblad-les50c Zon

Bekijk media op digibord