De Ruimte-experts

Experts, wetenschappers, onderzoekers en technici uit de praktijk kunnen een inspirerende rol spelen binnen het bèta- en techniekonderwijs. Helaas is het niet altijd mogelijk om ze in de klas uit te nodigen.

Samen met NTR Schooltv maakte ESERO NL daarom een serie video’s voor de onderbouw van het VO. Bekende Schooltv-presentatoren als Maurice Lede, Nienke de la Rive Box en Ruben Dingemans gaan op bezoek bij ruimte-experts. Deze laten met behulp van een experiment zien hoe een fundamenteel principe of vraagstuk een rol speelt in hun dagelijks werk of hun onderzoek. Zo wordt een link gelegd tussen het curriculum op school en het beroepsperspectief in wetenschap en technologie.

De video’s zijn geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en zijn goed te koppelen aan lessen van ruimtevaartindeklas.nl of uit de lesboeken. Extra informatie wordt gegeven in de korte en luchtige animaties die bij een aantal video’s zijn gemaakt: de zogenaamde clipphangers.

Exomars: onderzoek naar leven
Planeetonderzoeker en Marsdeskundige Inge Loes ten Kate legt uit waarom we onderzoek doen naar methaan in de atmosfeer van Mars en welke technieken we daarbij gebruiken.

Hoe meet je luchtvervuiling?
Professor Pieternel Levelt doet bij het KNMI onderzoek naar luchtvervuiling met behulp van licht.

De verzonken tralie
SRON-wetenschapper Ruud Hoogeveen geeft uitleg over de ‘verzonken tralie’, een onderdeel van satellietinstrument Tropomi dat licht in de atmosfeer meet.

Onderzoek naar Pulsars
Sterrenkundige Samayra Straal doet onderzoek naar pulsars met behulp van onzichtbaar licht.

De ruimtereis van Rosetta
Productieleider Rebecca van de Molen, ruimtereisplanner Raymond Hoofs en planeetonderzoeker Inge Loes ten Kate vertellen over hun rol bij de reis van Rosetta naar een komeet.

Lespakketten