Sentinel 3B

Voor april 2018 staat de lancering van de Sentinel 3B-satelliet gepland. Tweelingzusje Sentinel 3A werd in februari 2016 al naar een baan om de aarde geschoten.

De focus van deze satellieten ligt bij de oceanen. Ze meten wijzigingen in het zeeniveau en de temperatuur van het wateroppervlak. Met deze informatie kunnen onder andere weersverschijnselen als El Nino en orkanen beter bestudeerd, voorspeld en gemonitord worden. Daarnaast houden ze ook de gezondheid van het mariene ecosysteem in de gaten.

De satellieten zijn niet alleen aan het werk als ze zich boven zeewater bevinden. Ook ijsdikte, vegetatieontwikkeling, bodemgebruik en landtemperaturen worden gemonitored

Beide Sentinel-satellieten maken deel uit van het ESA aardobservatieprogramma Copernicus

Ga terug naar Lessenkalender Ruimtevaart

Lespakketten