ESA Climate Detectives

Wat voor invloed heeft de klimaatverandering op jouw omgeving? Met het ESA-schoolproject Climate Detectives identificeren en onderzoeken leerlingen een klimaatprobleem. Ze maken gebruik van satellietdata en/of eigen metingen. Ook gaan ze op zoek naar oplossingen: op welke manier kan het probleem aangepakt of verminderd worden.
Hierbij krijgen de leerlingen hulp van wetenschappers die feedback geven op hun onderzoeksvoorstel en projectresultaten.

Voor wie?

Deelname staat open voor leerlingenteams van minstens 6 leerlingen. De leeftijd van de leerlingen ligt tussen de 8 en 15 jaar. De voertaal bij dit project is Engels.

Doelstellingen

*Het bevorderen van bèta/technische competenties en vaardigheden, waaronder wetenschappelijke methodologie, gegevensverzameling, visualisatie en analyse
*Stimuleren van creativiteit en kritisch denken
*Het verbeteren van bewustzijn en kennis over het klimaat op aarde, zowel in de wereld als in de lokale omgeving

Opzet Project

Fase 1: Identificeer een klimaatprobleem (tot 31 oktober 2019)
De leerlingen kiezen een probleem in hun eigen omgeving. De leraar dient namens hen een onderzoeksvoorstel in, met een beschrijving van het probleem, de onderzoeksvraag, de aanpak en de data die gebruikt gaan worden.
Een wetenschapper op het gebied van aardobservatie geeft feedback op het voorstel.

Fase 2: Onderzoek het probleem (2 december 2019-15 april 2020)
De leerlingen verzamelen en analyseren hun data en trekken een conclusie. Desgewenst kunnen ze meedoen met een ESA-seminar waar ze online een wetenschapper kunnen ontmoeten en vragen stellen (voertaal Engels).

Fase 3: Maak het verschil (16 april 2020-13 mei 2020)
Gebaseerd op de uitkomsten van hun onderzoek bepalen de leerlingen welke acties ze willen ondernemen. Ze brengen hier verslag vanuit op het Climate Detectives Community Platform. Een wetenschapper geeft feedback op hun eindresultaten

Aanmelden

Aanmelden kan tot 31 oktober via het aanmeldformulier
Check voor je aanmelding of het team voldoet aan de “ESA-Guidelines”:http://www.esa.int/Education/Climate_detectives/How_to_apply