Over ESERO

Het heelal fascineert. Het bevat talloze sterren, planeten en manen. Je kan er zelfs naar toe reizen. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid, de onderzoekszin en de fantasie. Die fascinatie maakt dat ruimtevaart en sterrenkunde uitstekende ingangen biedt om wetenschap en techniek een plek te geven in de klas.

ESERO NL is een samenwerking van ESA, NSO en NEMO. ESERO biedt ondersteuning aan docenten van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van ruimtevaart en sterrenkunde. ESERO doet dit door het ontwikkelen van projecten en lesmateriaal en het trainen van docenten.

ESA

ESA is de Europese ruimtevaartorganisatie, de afkorting staat voor European Space Agency. ESA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ruimtevaart in Europa. Daarnaast zorgt ESA ervoor dat via ruimtevaart nieuwe diensten en producten beschikbaar komen voor de inwoners van Europa. ESA heeft 22 lidstaten. Door de financiële en intellectuele krachten van de lidstaten te bundelen, kan Europa ruimtevaartprogramma’s en activiteiten uitvoeren waartoe de lidstaten afzonderlijk niet in staat zouden zijn.

Meer informatie
Onderwijsprogramma van ESA

NSO

Het Netherlands Space Office (NSO) is de Nederlandse ruimtevaartorganisatie. In opdracht van de Nederlandse overheid ontwikkelt het NSO het Nederlandse ruimtevaartprogramma en voert dat uit. Het NSO vertegenwoordigt Nederland naar andere nationale en internationale ruimtevaartorganisaties, zoals ESA en NASA.

Meer informatie

NEMO Science Museum

NEMO is het grootste en leukste science museum van Nederland. Een unieke plek in Amsterdam die bestaat uit vijf verdiepingen vol wetenschappelijke en technologische doe- en ontdekdingen. NEMO is het bewijs: science is boeiend en fascineert. Voor het onderwijs is NEMO de grootste interactieve niet-schoolse leeromgeving en vast onderdeel van het lesprogramma over bèta en techniek.

Meer informatie
Onderwijsaanbod van NEMO