Programmeren voor beginners

Een computerprogramma is een reeks van instructies die vertelt aan de computer wat hij moet doen. Een computer voert letterlijk uit wat in het programma staat. Opdrachten geven gaat via een programmeertaal. Een programmeertaal bestaat uit woorden en tekens die voor mensen te begrijpen zijn en die de computer kan omzetten in elektrische signalen.

Er zijn veel verschillende programmeertalen. Voor de Astro Pi maken we gebruik van de taal Python. Hieronder zie je een voorbeeld van een programma in Python. Je kunt de code uitvoeren en aanpassen. Probeer maar!

De opdrachten worden regel voor regel uitgevoerd. Sommige regels worden alleen onder bepaalde voorwaarden uitgevoerd (if…, else…). Aan de regels kun je zien wat de computer doet als het programma uitgevoerd wordt.

Als beginner oefen je met de meest gebruikte commando’s. Binnen een half uur schrijf je al je eerste programma! Wil je daarna nog meer programmeren, dan ga je op zoek naar nieuwe commando’s die precies doen wat jij wilt.